Jak jsme si poradili s překážkami a prodali rodinný dům s pozemkem.

Počátkem roku 2021 jsme realizovali prodej rodinného domu s pozemkem v obci Petroupec u Benešova, kterou však doprovázela řada problémů.

Po základní analýze právního a stavebního stavu nemovitosti a kontrole katastrálních map jsme zjistili, že zákres stavby v katastrálních mapách neodpovídá skutečnému stavu → nesouhlasila poloha domu, půdorys stavby, ani průběh hranic jednotlivých plotů.

Jediným řešením bylo nechat znovu zaměřit veškeré hranice stavby a celého pozemku geodetem. Oslovili jsme tedy našeho smluvního geodeta Jakuba Vokála, který provedl kompletní zaměření všech hraničních bodů.

Při tomto měření vyšlo dále najevo, že jedna z hranic pozemku tvořená zdí zasahuje několika metry do sousedního pozemku a dále že dům stojí částí půdorysu na sousedním pozemku, který není stavební parcelou.

Následovalo vypracování geometrického plánu s návrhem na nové zákresy a číslování parcel, a dále jednání o odkupu části zabraného pozemku ve vlastnictví sousedů, jednání s obcí, stavebním úřadem a projektantem (nový stav domu bylo třeba zakreslit do projektu).

V mezidobí jsme našli zájemce o koupi této nemovitosti, takže veškerá jednání už se směřovala na tohoto zájemce, který projevil značnou dávku trpělivosti, neboť celá transakce trvala několik měsíců.

Nakonec jsme dokázali vše vyřešit a nový zájemce se již těší z nového bydlení.

Z tohoto příběhu plyne ponaučení → kontrolujte skutečný stav nemovitosti oproti katastrální mapě, případně tím pověřte odborníka.